Efter generalforsamlingen (22. juni 2020), ser bestyrelsen således ud:

Formand:
Christoffer V. Kristensen
 
Kasserer
Berit Trærup 
 
Sekretær:
Lene Bendrup
 
Bestyrelsesmedlemmer
Lene Bendrup
Helle Engelbret
Marianne Holst
Uffe Nørgaard 
Majbritt Skovbjerg 
 
Suppleanter
Jacob Vedel Roed Petersen (1. supp.)
Birgit Feddersen (2. supp.)
 
 
Referat generalforsamlinger:
2020:
Læs beretning her: / (Kommer snart) 
Læs referatet (inkl. behandling af indkomne forslag) her: / (Kommer snart)
 
2019:
Læs referat bestyrelsesmøde pkt 2019: /cms/clubstudio73/ClubImages/referat oktober - Kopi.docx 
Læs referatet (inkl. behandling af indkomne forslag) her: /cms/clubstudio73/ClubBoard/files/REFERAT_GENERALFORSAMLING_2019.pdf
 
2018:
 
2016:
Banner